Bij Intro Personeel zijn we gespecialiseerd in het werven van werknemers voor organisaties, dit betekent dat er elke keer een nieuw gezicht met zijn of haar eigen ervaringen, inzichten en gedachten bij een organisatie terecht komt. Om werknemers en werkgevers optimaal tot bloei te laten komen is het belangrijk dat we de unieke ervaringen en inzichten die iemand met zich meebrengt optimaal benutten door bijvoorbeeld innovatie en creativiteit te stimuleren.

Benut creativiteit van nieuwkomers

In een constant veranderende arbeidsmarkt vormen innovatie en creativiteit een steeds belangrijker speerpunt op de agenda van ondernemers en directieleden. In de drive om de concurrentie voor te blijven wordt er steeds meer geïnvesteerd in R&D en wordt er gezocht naar manieren om radicale  innovatie door te voeren. Het is dan ook mooi om te zien hoe creatief mensen kunnen zijn. Nog mooier is het wanneer organisaties inzien dat je dat proces kunt beïnvloeden/stimuleren en op die manier zowel de werknemer zelf als de organisatie tot bloei kunt laten komen. Vooral bij nieuwkomers kan daar op ingespeeld worden. Vaak wordt nieuw personeel ingewerkt volgens de bestaande processen en structuren van de organisatie. Op deze manier kan iemand snel van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Nadeel hiervan is dat het de creativiteit van nieuwkomers de kop in kan drukken.

Strategische aanpak

Vanuit de wetenschappelijke literatuur zijn er volgens Van Maanen & Schein (In Bauer et al., 2007) zes bipolaire strategieën die organisaties kunnen toepassen die bepalen hoe nieuwkomers informatie ontvangen en verwerken. Twee daarvan (Individual & disjuctive tactics) zijn bijzonder interessant om rekening mee te houden wanneer men innovatie wil stimuleren. Bij individual tactics worden nieuwkomers van elkaar gescheiden om unieke ervaringen te ondergaan en zo unieke reacties op situaties op te roepen. Bij disjunctive tactics krijgen nieuwkomers bewust geen rol model/buddy aangewezen maar moeten ze zelf hun werk en omgeving leren begrijpen, ook op deze manier wordt creatief denken en innovatie gestimuleerd (Bauer et al., 2007).

Wellicht een leuk idee om mee te experimenteren wanneer u iemand via Intro Personeel mag verwelkomen in uw organisatie of wanneer innovatie weer eens wordt besproken aan de vergadertafel!