Als calculator in de bouw kun jij het verschil maken in het wel of niet binnen halen van een project. Je stelt kostprijsbegrotingen op en aan de hand van deze ramingen kom je tot een reële kostprijs voor het te bouwen project. Je vraagt offertes aan en beoordeelt deze, je signaleert kansen en risico'’s, beoordeelt contractdocumenten en zorgt voor een nauwkeurige vastlegging in calculatiedossiers. Het is ontzettend belangrijk om te beschikken over goede technische kennis en ervaring, zodat jouw prijsberekening goed onderbouwd is. Als calculator in de bouw werk je samen met de projectleider.

Je hebt het:


Je verdient het: