De vacature is succesvol toegevoegd als favoriet.Ik wil graag een herinnering!
Blog

Dit staat er allemaal op jouw loonstrook

8 december, 2020

Ongetwijfeld tovert ‘ie elke maand weer een grote glimlach op je gezicht: je loonstrook. Misschien kijk je zoals de meeste mensen gelijk hoeveel je deze maand netto te besteden hebt. Toch is het ook belangrijk om op andere dingen te letten. Hoeveel vakantiedagen je nog hebt bijvoorbeeld. Of de reiskostenvergoeding die je krijgt. We maken de wirwar van informatie graag inzichtelijk voor je.

1. Algemene informatie en verzekeringen

Bovenaan je loonstrook vind je algemene informatie. Zo staan hier bijvoorbeeld je adresgegevens, geboortedatum, de datum dat je in dienst bent getreden, het contracttype en je burgerservicenummer.

Andere informatie die je te weten kan komen is of je onder bepaalde verzekeringen valt. Dit staat aangegeven met een J (ja) of N (nee). Verzekeringen waar je onder kan vallen zijn de Ziektewet (ZW-A), Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO), Werkloosheidwet (WW) of de Zorgverzekeringswet (ZVW). Meestal zal dat wel het geval zijn; in Nederland ben je als werknemer goed beschermd tegen de financiële gevolgen van ziekte en werkloosheid.

Iets anders wat je hier kan vinden is het percentage Bijzonder Tarief (BT%). Daar kan je aan zien hoeveel procent van je vakantiegeld of andere bijzonderheden beloningen zoals een winstuitkering moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Wit betekent dat de witte maandtabel (link naar witte tabel belastingdienst) is gebruikt om de hoogte van je loonheffing te berekenen. Heffingskorting (Hk) betekent dat je korting krijgt op het bedrag dat je aan de Belastingdienst moet betalen. Of je er helemaal gebruik van kan maken hangt af van je leeftijd, hoeveel je verdient en of je het hele jaar in Nederland hebt gewoond. Als je meerdere werkgevers hebt kun je maar één keer de heffingskorting toepassen.

2. De berekening van jouw salaris

Het belangrijkste in dit onderdeel is de berekening van je salaris. Uiteraard zie je helemaal onderaan de streep welk bedrag er netto op je bankrekening wordt overgemaakt.

Daarnaast zie je hoeveel uur je hebt gewerkt, om welke termijn het gaat (in het geval van het voorbeeld een week) en of je bijvoorbeeld overuren hebt gemaakt.

De berekening van het salaris zelf bestaat uit een bruto gedeelte en een netto gedeelte. Je ziet hoeveel je betaald krijg voor normale uren en overuren. Daarnaast zie je dat je wachtdagcompensatie krijgt. Als uitzendkracht heb je hier recht op in fase 1/fase A (de eerste fase van je contract). Als je ziek wordt in deze fase heb je immers twee wachtdagen waarop je geen loon krijgt uitgekeerd, het bedrag wat hier staat krijgt je daarom ter compensatie van één van die twee dagen.

Een ander belangrijk gegeven is de loonheffing. Dit is de belasting die je over loon betaalt. Hier zie je welk bedrag dat is.

Andere belangrijke bedragen binnen dit onderdeel zijn de netto vergoedingen óf inhoudingen zoals de reiskostenvergoeding en de premie wga. Eerstgenoemde is de vergoeding voor de kilometers die je voor werk reist. De tweede is het bedrag dat je meebetaalt aan de verzekering voor het geval je ooit langdurig arbeidsongeschikt zou worden.

Helemaal onderaan de streep zie je dan welk nettoloon wordt gestort. Dit is dus je brutoloon zonder de eventuele premies en belastingen, maar mét extra’s zoals je reiskostenvergoeding of benzinegeld.

3. De reserveringen

Bij de reserveringen zie je hoeveel vakantie-uren en kort verzuim of bijzonder verlof je nog hebt openstaan en hoe dat is berekend. Verder zie je ook hoeveel saldo je hebt opgebouwd wat betreft vakantiegeld. Kortom, als je iets over je vakantie-uren of –geld wilt weten, moet je hier even kijken.

4. De cumulatieven

Voor salarisadministrateurs is deze term gesneden koek, maar voor jou waarschijnlijk niet. Kort samengevat vind je hier alle totaalbedragen van dat jaar tot en met de periode waarover je de loonstrook ontvangt.

Oké, zet je maar schrap. Deze termen vind je onder de cumulatieven terug.

 • Sociale dagen: Het totaal aantal dagen dat je daadwerkelijk hebt gewerkt.
 • Fiscale dagen: Het totaal aantal dagen dat in je loonberekening is gebruikt
 • Loon in geld: het totale bedrag aan loon wat je tot dan toe hebt verdiend.
 • Loon in natura: het totaalbedrag van je loon dat je niet in geld krijgt uitbetaald, bijvoorbeeld een auto van de zaak.
 • Fooien: het totaalbedrag wat je aan fooien hebt gekregen.
 • Totaal loon: het bedrag van alle verschillende loonsoorten bij elkaar opgeteld.
 • Pensioen: Wanneer je ouder bent dan 21 ga je na 26 gewerkte weken pensioen opbouwen. Hier zie je hoeveel premie je hebt afgedragen.
 • Spaarloon: Tot 2012 kon je op deze manier belastingvrij sparen via je loon.
 • ZWA wn: Het deel van je loon dat als werknemer afdraagt voor de betaling van de aanvulling ZW (ziektewet) als je ziek wordt.
 • ZVW wg: iedereen is verplicht een bijdrage te leveren aan de Zorgverzekeringswet, hier zie hoeveel je werkgever tot dan toe heeft bijgedragen.
 • Loon voor lh: Dit is je loon waarover loonheffing heeft plaatsgevonden. Meestal is dit je brutoloon zonder de pensioenpremie.
 • Loonheffing: Dit is het bedrag wat je aan loonheffing betaalt. Dat zijn de loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Je werkgever houdt deze in.
 • ZVW wn: Hier zie je hoeveel je zelf hebt betaald om een bijdrage te leveren aan de Zorgverzekeringswet.
 • Onk. verg: De aan jou totaal uitbetaalde onkostenvergoeding (bijvoorbeeld schoenen die voor je werk hebt moeten kopen).
 • Onb. inh: Dit zijn de onbelaste inhoudingen. Ofwel: inhoudingen waarover geen belasting hoeft te worden afgedragen.
 • Reiskosten: Het totaalbedrag aan reiskosten wat aan je is betaald.
 • Netto: Je nettoloon
 • Arb. Korting: De totaal verrekende arbeidskorting. Ofwel de korting die je op je belasting hebt gekregen. Iedereen heeft recht daarop, wel hangt de korting af van leeftijd en inkomen.

Wil je  meer informatie over je loon, informeer dan gerust eens bij je contactpersoon bij Intro Personeel. Die legt je er graag wat over uit.

Gerelateerde artikelen

Jarno van der Eijnden Houthandel Van Dam

Variatie maakt het werk van productiemedewerker Jarno leuk

Productiemedewerker Jarno van den Eijnden werkt met veel plezier bij Houthandel Van Dam in Bunnik. “Ik heb een allround functie en veel verschillende werkzaamheden. Dat maakt mijn werk leuk.” Een aantal jaar geleden kwam Jarno via Intro bij Houthandel Van Dam terecht. “Ik ben begonnen als hulpje. Als insteker bij de schaver, mijn collega die […]

Lees artikel

Waarom fruit eten op je werk belangrijk is

Een banaan, een appel, een peer of een bakje druiven. Ben je lekker aan ’t werk dan is het goed om af en toe een stuk fruit te eten. Misschien staat er in de kantine op jouw werk wel een mandje met fruit. Of je nu op kantoor werkt of in de fabriek, het is […]

Lees artikel
Coen van Beek op doel tijdens Intro Cup 2024

Klop-Goodweek prolongeert Intro Cup

De 13e editie van de jaarlijkse Intro Cup is vrijdag gewonnen door Klop-Goodweek. In de finale versloegen de voetballers het team van Cartec met 2-0. Maar liefst 28 teams deden mee aan het toernooi. Na een spannende strijd won hetzelfde voetbalteam als vorig jaar ( in 2023 spelend onder de naam Klop-Edu). De voetballers van […]

Lees artikel