Privacyverklaring en cookiebeleid

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens 

Intro hecht eraan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van jouw gegevens geef je ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we jouw gegevens gebruiken. 

Wanneer je vragen hebt die niet in dit document worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met jou in contact. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring. 

Intro Personeel 

Deze privacyverklaring geldt voor Intro Personeel B.V., Intro Diensten B.V. en Florys Recruitment B.V. (hierna: Intro), kantoorhoudend te Alblasserdam, West Kinderdijk 122v.   

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we jou om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze altijd correct en actueel te houden. 

Wanneer we gegevens verzamelen 

In de volgende gevallen mogen we jouw gegevens bewaren en verwerken: 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden: 

Welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen 

Intro kan als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Intro, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. 

Werkzoekende of kandidaat 

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer 

Delen met derden 

Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je solliciteert bij Intro Personeel, dan verstrekken we jouw persoonsgegevens uiteraard aan onze opdrachtgevers. We verstrekken dan alleen de gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van jouw geschiktheid voor de openstaande functie. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wat jouw rechten zijn 

Je hebt het recht om: 

Je kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar privacy@intropersoneel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy, vragen wij je daarbij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op je verzoek reageren. Voor de behandeling van jouw verzoek brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt. 

Je kunt daarnaast over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen: 

Bewaartermijn 

Intro bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. In het kader van een doeltreffende en gepersonaliseerde bemiddeling van een kandidaat naar een geschikte werkplek, bewaren we diens persoonsgegevens minimaal één jaar. 

Inbreuk op persoonsgegevens 

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie). Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten of vrijheden, dan stellen wij jou hier zo snel mogelijk van op de hoogte. We delen je mee: 

Cookiebeleid 

In kaart brengen websitebezoek 

Wij analyseren het gebruik van onze website www.intropersoneel.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van jouw computer of mobile device. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer of mobile device wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. 

Gebruik van cookies door Intro Personeel 

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer of mobile device achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op jouw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van jouw computer verwijderd zodra jij je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op jouw computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser. 

Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over onze bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond onze diensten en onze groepsmaatschappijen. Maar ook als je bij ons bent ingelogd, kan jouw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. 

Welke cookies gebruiken wij? 

Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en onze website content op basis van wat Analytics aan informatie aanreikt te kunnen aanpassen. Daarnaast gebruiken we cookies van social media netwerken zoals LinkedIn, Facebook en Twitter om social media integratie op onze website mogelijk te maken. Ook maken wij op onze website gebruik van retargeting pixels en browser fingerprinting. Bij browser fingerprinting worden geen gegevens opgeslagen op de apparatuur waarmee je onze website bezoekt, maar lezen we wel informatie van jouw internet browser uit en sturen we deze informatie door naar onze servers. Met behulp van browser fingerprinting zijn we in staat je te herkennen bij een nieuw bezoek op onze website en kunnen we onze website content afstemmen op jouw profiel waardoor de site zo veel mogelijk relevant voor je is. 

Hoe kun je cookies wijzigen of weigeren? 

Je bent altijd gerechtigd om cookies te wijzigen of weigeren. Je kunt daarvoor jouw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.  

Cookie instellingen aanpassen

Intro en andere websites

Op onze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Afsluiting

Contactgegevens

privacy@intropersoneel.nl
078 – 692 0620