Partners

Bij Intro Personeel verbinden we werkgevers en werknemers aan elkaar, zodat talent de kans krijgt om te bloeien. Zelf zijn we verbonden aan een aantal andere organisaties. Door samen te werken staan we samen sterker!


Intro Personeel heeft een grote broer: Florys. Deze dienstverlener ontzorgt op de terreinen van mens, werk en organisatie. Florys biedt onder meer financiële en administratieve ondersteuning, fiscale en juridische expertise en kennis op het gebied van HR, Proces en IT. Dit leidt tot een integrale aanpak met oplossingen die samen werken. Dat helpt de ondernemer zijn keuzes in lijn te brengen met zijn strategische doelen.


Sommige mensen leven met een ziekte, een lichamelijke of geestelijke beperking. Ook zijn er mensen die in het verleden bepaalde keuzes hebben gemaakt en daardoor een stempel hebben gekregen. Deze mensen staan vaak buitenspel op de arbeidsmarkt. JobUp gelooft dat ook deze bijzondere mensen talenten hebben ontvangen. Met wat extra aandacht en inspanning kunnen deze talenten ingezet worden in onze maatschappij en in het bedrijfsleven. JobUp heeft de ambitie om dit bijzondere talent te zoeken en in te zetten. Hierdoor komen deze bijzondere mensen én bedrijven tot bloei!


Je wilt er alles aan doen om ziekteverzuim in een bedrijf zo snel mogelijk te verlagen. Prevenzo helpt medewerkers door begeleiding te geven, aandachtig te luisteren, mee te leven, en de juiste vragen te stellen. Hierdoor krijgen we grip op ziekte en verzuim. Door de gezondheid van de werknemers, fysiek en mentaal, centraal te stellen zorgt Prevenzo ervoor dat ze snel weer tot bloei komen in het arbeidsproces.