Hans Bossenbroek

Communicatiemedewerker

Ongetwijfeld tovert ‘ie elke maand weer een grote glimlach op je gezicht: je loonstrook. Misschien kijk je zoals de meeste mensen gelijk hoeveel je deze maand netto te besteden hebt. Toch is het ook belangrijk om op andere dingen te letten. Hoeveel vakantiedagen je nog hebt bijvoorbeeld. Of de reiskostenvergoeding die je krijgt. We maken de wirwar van informatie graag inzichtelijk voor je.  

1. Algemene informatie en verzekeringen 

Bovenaan je loonstrook vind je algemene informatie. Zo staan hier bijvoorbeeld je adresgegevens, geboortedatum, de datum dat je in dienst bent getreden, het contracttype en je burgerservicenummer. 

Andere informatie die je te weten kan komen is of je onder bepaalde verzekeringen valt. Dit staat aangegeven met een J (ja) of N (nee). Verzekeringen waar je onder kan vallen zijn de Ziektewet (ZW-A), Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO), Werkloosheidwet (WW) of de Zorgverzekeringswet (ZVW). Meestal zal dat wel het geval zijn; in Nederland ben je als werknemer goed beschermd tegen de financiële gevolgen van ziekte en werkloosheid.  

Iets anders wat je hier kan vinden is het percentage Bijzonder Tarief (BT%). Daar kan je aan zien hoeveel procent van je vakantiegeld of andere bijzonderheden beloningen zoals een winstuitkering moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst.  

Wit betekent dat de witte maandtabel (link naar witte tabel belastingdienst) is gebruikt om de hoogte van je loonheffing te berekenen. Heffingskorting (Hk) betekent dat je korting krijgt op het bedrag dat je aan de Belastingdienst moet betalen. Of je er helemaal gebruik van kan maken hangt af van je leeftijd, hoeveel je verdient en of je het hele jaar in Nederland hebt gewoond. Als je meerdere werkgevers hebt kun je maar één keer de heffingskorting toepassen.  

2. De berekening van jouw salaris  

Het belangrijkste in dit onderdeel is de berekening van je salaris. Uiteraard zie je helemaal onderaan de streep welk bedrag er netto op je bankrekening wordt overgemaakt.  

Daarnaast zie je hoeveel uur je hebt gewerkt, om welke termijn het gaat (in het geval van het voorbeeld een week) en of je bijvoorbeeld overuren hebt gemaakt. 

De berekening van het salaris zelf bestaat uit een bruto gedeelte en een netto gedeelte. Je ziet hoeveel je betaald krijg voor normale uren en overuren. Daarnaast zie je dat je wachtdagcompensatie krijgt. Als uitzendkracht heb je hier recht op in fase 1/fase A (de eerste fase van je contract). Als je ziek wordt in deze fase heb je immers twee wachtdagen waarop je geen loon krijgt uitgekeerd, het bedrag wat hier staat krijgt je daarom ter compensatie van één van die twee dagen.  

Een ander belangrijk gegeven is de loonheffing. Dit is de belasting die je over loon betaalt. Hier zie je welk bedrag dat is.  

Andere belangrijke bedragen binnen dit onderdeel zijn de netto vergoedingen óf inhoudingen zoals de reiskostenvergoeding en de premie wga. Eerstgenoemde is de vergoeding voor de kilometers die je voor werk reist. De tweede is het bedrag dat je meebetaalt aan de verzekering voor het geval je ooit langdurig arbeidsongeschikt zou worden.  

Helemaal onderaan de streep zie je dan welk nettoloon wordt gestort. Dit is dus je brutoloon zonder de eventuele premies en belastingen, maar mét extra’s zoals je reiskostenvergoeding of benzinegeld.   

3. De reserveringen 

Bij de reserveringen zie je hoeveel vakantie-uren en kort verzuim of bijzonder verlof je nog hebt openstaan en hoe dat is berekend. Verder zie je ook hoeveel saldo je hebt opgebouwd wat betreft vakantiegeld. Kortom, als je iets over je vakantie-uren of –geld wilt weten, moet je hier even kijken.  

4. De cumulatieven  

Voor salarisadministrateurs is deze term gesneden koek, maar voor jou waarschijnlijk niet. Kort samengevat vind je hier alle totaalbedragen van dat jaar tot en met de periode waarover je de loonstrook ontvangt.   

Oké, zet je maar schrap. Deze termen vind je onder de cumulatieven terug. 

Wil je  meer informatie over je loon, informeer dan gerust eens bij je contactpersoon bij Intro Personeel. Die legt je er graag wat over uit.