Idverde over Intro Personeel

"Onze ervaring met Intro is zeer prettig te noemen. Er wordt goed geluisterd naar de vraagstelling m.b.t. inzet personeel op een bepaald vakgebied. Wij ervaren een gedreven inzet bij de zoektocht en inzet naar geschikt en ervaren personeel. Er bestaat een hoge mate van inlevingsvermogen om te begrijpen welke behoefte wij als aannemer hebben. Ook tijdens de inzet van medewerkers is er een servicegerichte betrokkenheid. Met een redelijke frequentie wordt geïnformeerd naar de status van werk, inzet en tevredenheid van ons als opdrachtgever, maar ook is er de aandacht voor de mensen die worden ingezet. Dit tekent een hoge mate van betrokkenheid. Als wij onze ervaring mogen samenvatten is er eerder sprake van partnerschap, dan van een leverancier."

Corné den Otter (Projectleider bij Idverde)